Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών της ΟΕΦ Α.Σ ΠΗΛΙΟΥ-Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο κύκλος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία πραγματοποίησε η εταιρεία γεωπονικών υπηρεσιών AGRON AE σε ελαιοπαραγωγούς μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών του Αγροτικού Συνεταιρισμού ΠΗΛΙΟΥ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ .

Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο επιδοτούμενου προγράμματος για Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) και στόχο είχε την ενημέρωση αλλά και ουσιαστική κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας.

Έτσι την Τρίτη 20 Μαρτίου, ελαιοπαραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή του Πηλίου, συγκεντρώθηκαν στο ΚΕΓΕ Αργαλαστής, για να συζητήσουν για θέματα τα οποία τους απασχολούν και έχουν να κάνουν με την διαχείριση των εδαφών τους και την διάβρωση αυτών. Απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα που αφορούν τα συγκεκριμένα θέματα προσπάθησε να δώσει ο Σπύριδων Ρέππας, γεωπόνος της εταιρείας με πολυετή εμπειρία πεδίου.

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, οι παραγωγοί έλαβαν πρακτικές συμβουλές για την διατήρηση αλλά και την βελτίωση της γονιμότητας του εδαφους για την αποφυγή της διάβρωσης. Παράλληλα ενημερώθηκαν για τα διάφορα συστήματα διαχείρισης, όπως η ακαλλιέργεια , η χημική ζιζανιοκτονία, η μηχανική καλλιέργεια, η χορτοκοπή, η φυτοκάλυψη αλλά και το μικτό σύστημα το οποίο συνδυάζει συνιστώσες των ανωτέρω και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών.

Καθόλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς να θέσουν τα ερωτήματα και να λάβουν χρηστικές απαντήσεις σχετικά σε λανθασμένες πρακτικές τις οποίες συχνά ακολουθούσαν. Στόχος του σεμιναρίου ήταν να γίνει κατανοητό από όλους τους συμμετέχοντες ότι κάθε καλλιεργητική πρακτική λανθασμένη ή ορθή, μπορεί και έχει άμεση συνέπεια στην αειφορία του περιβάλλοντος αλλά και στην εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων για τους ίδιους.

Η εταιρεία AGRON ΑΕ αλλά και σύσσωμη η Διοίκηση του Συνεταιρισμού, δεσμεύτηκαν στην πραγματοποίηση αντίστοιχων δράσεων και τα επόμενα έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη επιτυχία αυτών καθώς και το ζωηρό ενδιαφέρον των παραγωγών μελών τους.

 

Πίσω στις Ανακοινώσεις